Česta pitanja

ENC uređaje možete nadoplatiti gotovinom ili bankovnim karticama na prodajnim mjestima za vrijeme radnog vremena ili na sljedećim naplatnim stazama od 00:00 do 24:00 sata u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

Osim na navedeni način ENC uređaj možete nadoplatiti virmanom, SMS bonovima,  te putem WEB portala naplate bankovnim karticama i internet bankarstvom.
Nadoplata ENC računa putem internet bankarstva vrši se na sljedeći način,  uplatom na:

 • žiroračun HAC-a broj 2340009-1502010330,
 • IBAN: HR1523400091502010330 gdje se u pozivu na broj upisuje prvih 12 znamenki s ENC uređaja
 • kreiranjem ponude putem web portala naplate https://prodaja.hac.hr/ na kojoj je vidljiv poziv na broj

 

Gdje se može kupiti ENC uređaj i ENC paketi?

ENC uređaji mogu se kupiti na svim prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o..

Koja je cijena ENC uređaja ili ENC paketa?
Cijena ENC uređaja iznosi 122 kune (PDV uključen) dok u ponudi postoje i tri vrste ENC paketa, za sve skupine vozila:

Paket 380,61 kn              ENC uređaj (120,00 kn) + vrijednost cestarine 333,00 kn
Paket 544,34 kn              ENC uređaj (110,00 kn) + vrijednost cestarine 555,00 kn
Paket 882,60 kn              ENC uređaj (100,00 kn) + vrijednost cestarine 1000,00 kn

Koji su načini nadoplate ENC računa?

U vrijeme radnog vremena na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta ENC uređaj možete nadoplatiti kunskom gotovinom ili bankovnim karticama dok na naplatnim stazama nadoplata se može izvršiti kunskom gotovinom, eurima ili bankovnom karticom od 00:00 do 24:00 sata.

Osim na navedeni način ENC uređaj možete nadoplatiti virmanom, SMS bonovima, te putem WEB portala naplate bankovnim karticama i internet bankarstvom. Nadoplata ENC računa putem internet bankarstva vrši se na sljedeći način, uplatom na:

 • žiroračun HAC-a broj 2340009-1502010330,
 • IBAN: HR1523400091502010330 gdje se u pozivu na broj upisuje prvih 12 znamenki s ENC uređaja
 • kreiranjem ponude putem web portala naplate https://prodaja.hac.hr na kojoj je vidljiv poziv na broj
 • korisnici koji žele nadoplatu u devizama (euro) molimo da se obrate na naša prodajna mjesta.
   
Može li se jedan ENC uređaj koristiti u više vozila?

ENC uređaj nije vezan uz registracijsku oznaku vozila već uz kategoriju za koju je uređaj registriran pri kupnji tako da se ENC uređaj može koristiti u više vozila odgovarajuće kategorije.
Izuzetak je ENC uređaj (TRAJNI NALOG) za vozila III i IV skupine koji se mogu koristiti samo za određeno vozilo, odnosno vezani su za određenu registracijsku oznaku vozila koja je evidentirana prilikom kupovine na računu-otpremnici.

Kako izvršiti nadoplatu SMS bonom?

Nadoplatu SMS bonom možete izvršiti na dva načina:

Putem SMS-a

 • U SMS poruku upišite 14-znamenkasti broj s SMS bona
 • Nakon povlake prepišete prvih 12 znamenki sa vašeg ENC uredaja (taj broj nalazi se s lijeve strane uređaja)
 • Ovako bi trebala izgledati poruka za broj  SMS bona 12345678901234 i broj ENC-a 021098765432 :

Primjer poruke: 12345678901234-021098765432

Pošaljite poruku na broj 810422

 • Pošaljite poruku na +385912080422 ukoliko ste korisnik mobilnog uređaja stranog operatera
 • Ubrzo nakon slanja, stići će vam obavijest o uspješnoj nadoplati vašeg ENC računa
 • Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste.

Putem WEB portala naplate

Nakon logiranja na WEB portal naplate izaberete opciju nadoplata, nadoplata bonom i upišete 14- znamenkasti broj s SMS bona te nakon toga izaberete opciju provedi  nadoplata
 
Nadoplata SMS bonom putem mobilnog uređaja može se izvršiti samo putem mobilnih uređaja operatera koji posluju unutar RH.
SMS bonove za nadoplatu možete kupiti na svim naplatnim postajama HAC-a kao i na prodajnim mjestima  TISAK, INA, CRODUX DERIVATI, TIFON, SLOBODNA DALMACIJA, ZAGREBAČKA BANKA, iNOVINE, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, i PETROL.

Može li se ENC uređaj koristiti odmah po uplati?
U slučaju nadoplate u jednom od prodajnih mjesta Hrvatskih autocesta, ENC uređaj moguće je koristiti nakon pola sata do sat vremena. U slučaju drugih vrsta uplate (virmanski) uređaj se može koristiti sljedeći dan, odnosno vikendom i blagdanom dva dana nakon uplate.

Objašnjenje: Izvodi banaka knjiže se svako jutro (osim nedjelje i blagdana) za uplate od prethodnog dana.

Koja je razlika između ENC-a, sezonskog ENC-a i ENC-a na trajni nalog?

Razlika između navedenih ENC uređaja je u popustu na cestarinu ovisno o modelu pretplate za koji se odlučite.

 • ENC 21,74%  omogućava isti popust tijekom cijele godine.
 • ENC  sezonski 33,48% omogućava ISTI popust  u razdoblju od 01.11. do 31.3., a izvan navedenog razdoblja vrijedi popust od 21,74%. U razdoblju od 01.11. do 31.03. određen je minimalan iznos uplate koji  ovisi o kategoriji vozila te  pravnoj ili fizičkoj osobi.
 • ENC trajni nalog omogućava korisnicima plaćanje cestarine preko kreditnih kartica za sve skupine vozila kroz sustav naknadnog obračuna popusta:
   
 1. Sve skupine vozila putem trajnog naloga ostvaruju popust od 13,04 %
 2. Vozila III i IV skupine putem trajnog naloga vezanog za kreditnu karticu ostvaruju popust na cestarinu od 30,43% u. Ukoliko je vozilo emisijskog razreda EURO 4 ostvaruje dodatni popust od 3%, a za EURO 5 popust od 5%. Za korisnike ove usluge  ENC uređaji vezani su uz registracijsku oznaku vozila.
 3. ENC trajni nalog može se ugovoriti  kreditnim karticama izdanim u RH te putem INA kartice.
Kada se naplaćuje Ugovorna kazna?

Ugovorna kazna je kazna koja se naplaćuje korisniku koji nije postupao sukladno Općim uvjetima naplate cestarine. Naplaćuje se u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste.
Ugovorna kazna u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste korisniku se naplaćuje ako:

 • na izlaz naplatne postaje dođe bez zapisa na tranzitnom mediju
 • na izlaz naplatne postaje dođe s zapisom na tranzitnom mediju koji je stariji od 24 sata, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na autocesti
 • na izlazu naplatne postaje ne koristi podatak s tranzitnog medija kojim je ostvario ulaz na autocestu
Gdje i na koji način se može podnijeti prigovor?

Prigovor ili reklamacija (cijena cestarine, ENC ...) može se izjaviti usmeno putem besplatnog telefona 0800 0422, putem elektroničke pošte  na e-mail: info-naplata@hac.hr i na svakoj naplatnoj postaji.

U kojem roku se rješava prigovor?

Prigovor se rješava najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.

Ukoliko se ne može riješiti u okviru roka od 15 dana korisnik će biti obaviješten o razlozima kašnjenja i naznakom kada će biti odgovoreno.

Kako se može dobiti R1 račun?

R1 račune možete dobiti na način da original račune od cestarine (koje ste dobili na naplatnim kućicama) pošaljete sa osobnim podacima / podacima tvrtke ili vašeg obrta (obavezno upisati OIB) na adresu: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Sektor za naplatu cestarine, Jadranska avenija 6, 10 250 Zagreb.

Koliko je maksimalno dozvoljeno vrijeme zadržavanja na autocesti?

Maksimalno dozvoljeno vrijeme zadržavanja na autocesti je 24 sata.

Postoji li rok u kojem se mora potrošiti iznos uplaćen na ENC?

Ne postoji vremensko ograničenje u kojem se mora potrošiti iznos uplaćen na račun ENC uređaja.

Koliki je dozvoljeni minus na ENC-u?

Minus na ENC uređaju nije propisan, ali je dozvoljen u visini jedne transakcije. Korisnik je naknadno dužan uplatiti nedozvoljeno prekoračenje u roku od 30 dana od dana prekoračenja, u protivnom se korisniku dostavlja opomena pred tužbu i pokreće postupak naplate potraživanja.

Ukoliko korisnik nema sredstava na svom ENC računu ne može koristiti ENC stazu za naplatu cestarine.

Kako mogu provjeriti stanje računa?

Stanje računa ENC uređaja možete provjeriti na više načina:

 • Putem WEB portala naplate
 • Pozivom na INFO telefon 0800 - 0422
 • Osobno na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o
 • Putem mobilnog uređaja slanjem SMS poruke sadržaja tiskano slovo S, zatim upišete povlaka, nakon povlake prepišite prvih 12 znamenki sa vašeg ENC uređaja. (Primjer kako bi poruka trebala izgledati: S-061098765432). Ispisanu poruku pošaljite na 810422. Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste. Provjera stanja ENC uređaja putem mobilnog uređaja može se izvršiti samo putem mobilnih uređaja operatera koji posluju unutar RH.
Gdje se mogu kupiti bonovi za SMS nadoplatu?

SMS bonove za nadoplatu možete kupiti na svim naplatnim postajama Hrvatskih autocesta d.o.o od 00:00 do 24:00 sata  kao i na sljedećim  prodajnim mjestima: TISAK, INA, CRODUX DERIVATI, TIFON,  SLOBODNA DALMACIJA, ZAGREBAČKA BANKA, iNOVINE, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA i PETROL.

HAC SMS bonovi mobu se kupiti u apoenima od 100, 300, 500 i 900 kuna.

Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste.

Čemu služi WEB portal naplate cestarine?

Putem WEB portala https://prodaja.hac.hr korisnicima ENC pretplate omogućena je nadoplata ENC uređaja kreditnom karticom, nadoplata SMS bonom, nadoplata ponudom (samostalno kreiranje ponuda za nadoplatu virmanom ili Internet bankarstvom), uvid u stanje pretplatnog računa, ispis prometa po ENC uređaju odnosno pregled napravljenih transakcija po ENC uređaju.

Kako se obračunava popust na ENC?

Popust na ENC obračunava se prilikom svake uplate na ENC računu, ovisno o modelu pretplate i popusti su različiti.

Zašto se korisnici HAC ENC pretplate trebaju registrirati?

Hrvatske autoceste moraju registrirati u sustav pretplate sve korisnike HAC ENC uređaja kako bi mogle izvršiti naplatu svojih potraživanja kod korisnika ukoliko do istih dođe, a što je onemogućeno ako se ne zna vlasnik ENC uređaja. Većina korisnika ENC uređaja je prilikom kupnje uređaja već izvršila registraciju i to popunjavanjem pristupnice, međutim određeni broj korisnika koji su kupili ENC pakete na benzinskim postajama, kioscima te na naplatnim postajama HAC-a nisu popunili pristupnicu koja je bila zajedno s uređajem u paketu. HAC je u ožujku 2013. godine donio odluku da se svi neregistrirani korisnici ENC uređaja moraju registrirati u određenom roku, ako i dalje žele koristiti uslugu HAC ENC pretplate odnosno HAC ENC pre-paid.

HAC ENC pretplata ili HAC ENC pre-paid usluga korisnicima omogućava uplatu neodređenog iznosa na ENC pretplatni račun koji korisnik koristi za plaćanje cestarine putem ENC uređaja i dozvoljava korisniku odlazak u minus jednu transakciju. Ako korisnik ima minimalna sredstva na računu, npr. 1 kunu, dozvoljen mu je ulazak na autocestu te izlazak s autoceste bez obzira na iznos cestarine prijeđene dionice. Navedeni sustav u funkciji je iz razloga jer HAC ne zna hoće li korisnik, koji na računu ima npr. 10 kuna, izaći na dionici koja košta 3 kune ili na dionici koja košta 181 kunu.
S obzirom na činjenicu da HAC ima znatan broj korisnika koji nisu registrirani odnosno ne zna se tko je vlasnik ENC uređaja, a neki od nepoznatih korisnika imaju nepodmirena sredstva stoga je HAC donio Odluku o vremenskom ograničenju uporabe ENC uređaja anonimnih korisnika/ donositelja objavljenu dana 29.11.2013. godine u Narodnim novinama broj 142/2013.