Kodeks ponašanja

Hrvatske autoceste d.o.o. posluju na temelju usvojenih etičkih vrijednosti, a koje su usvojene Etičkim kodeksom. Svaki zaposlenik, poslovni partner ili korisnik može prijaviti kršenje Etičkog kodeksa kao i druge nepravilnosti u poslovanju, primjerice prijevare ili nezakonitosti u poslovanju. HAC jamči punu povjerljivost postupka a moguće su i anonimne dojave. Ako imate prigovor ili informaciju o kršenju propisa, posebice kršenja Etičkog kodeksa, dojavu možete podnijeti putem Etičke linije:

  • poštom Hrvatske autoceste d.o.o., Etička linija, Širolina 4, 10000 Zagreb ili
  • e-poštom eticka.linija@hac.hr

Dojave podnesene Etičkoj liniji strogo su povjerljive.
Stoga vas molimo da nam prijavite sva potencijalno štetna postupanja odnosno ona postupanja koja mogu dovesti do štete za imovinu Društva ili štete za njezin ugled.
Prije podnošenja dojave imajte na umu da informacije koje dajete mogu imati ozbiljne posljedice za osobe uključene u slučaj.