Jednostavna nabava do 20.000 Hac-onc

30.11.2017 Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 777 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava i isporuka ručnog cestarskog i vrtlarskog alata.pdf318.81 KB
30.11.2017 Dobava i ugradnja PVC prozora na zgradi TJO Krk

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 781-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PROZORI KRK.docx25.78 KB ZŠ 781TROŠKOVNIK TJO MOST KRK PVC STOLARIJA.xls352.5 KB ZŠ 781-PONUDBENI LIST.docx24.35 KB ZŠ 781-SLIKA.pdf403.19 KB
30.11.2017 Dobava i ugradnja prozora na upravnoj zgradi TJO Čavle

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

BV 780 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Održavanje građevina na dionicama autoceste - dobava i ugradnja prozora.pdf735.72 KB
29.11.2017 NABAVA DINAMOMETRA (PODEŠAVANJE DAVAČA I ČITAĆA)

predmet nadmetanja: NABAVA DINAMOMETRA (PODEŠAVANJE DAVAČA I ČITAĆA) 


Otvoreni postupak
Rok za dostavu ponuda:

bv 775 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća).pdf244.18 KB
29.11.2017 Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća)

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 775 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava dinamometra (podešavanje davača i čitaća).pdf244.18 KB
27.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova i servis radioničke opreme

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 765-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.54 KB ZŠ 765-- Troškovnik - Radionička oprema.xlsx10.26 KB ZŠ 765-PONUDBENI LIST.docx24.27 KB
27.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

774 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova za teretna vozila marke Renault.pdf221.92 KB
27.11.2017 Servis i rezervni dijelovi za signalne prikolice sa Led panelom

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 758-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge -A.docx25.67 KB ZŠ 758-Troškovnik - usluga popravka.xlsx12.25 KB ZŠ 758-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB
24.11.2017 Rezervni dijelovi za elektroagregate

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 759 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Rezervni dijelovi za elektroagregate.pdf758.95 KB
24.11.2017 Održavanje građevina na dionicama autoceste ARZ d.d. I HAC d.o.o. - Popravak betonske obloge pokosa objekata - TJO Čepin

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

BV 764 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -POPRAVAK BETONSKE OBLOGE POKOSA OBJEKATA - TJO ČEPIN.pdf425.94 KB
24.11.2017 Sklopka pumpe za pretakanje lakozapaljivih tekućina

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 767 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sklopka pumpe za pretakanje lakozapaljivih tekućina.pdf226.93 KB
23.11.2017 Potrošni materijal za održavanje svjetlosnih kablova

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 745-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KABLOVI -A.docx26.68 KB ZŠ 745-PONUDBENI LIST.docx24.29 KB ZŠ 745-Troškovnik za potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela prazni.xlsx13.19 KB
22.11.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 757-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.docx26.46 KB ZŠ 757-PONUDBENI LIST.docx24.27 KB ZŠ 757-Troškovnik materija za sanaciju obloge upornjaka.xls34 KB
22.11.2017 Servis i rezervni dijelovi za transportne prikolice Nikos

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 741-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluga defektaže kvaraNADOGARDNJA -A.docx26.47 KB ZŠ 741-PONUDBENI LIST.docx24.4 KB ZŠ 741 - Troškovnik - Nikos (2).xlsx10.81 KB
22.11.2017 Nabava nosača kraka brklje

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 756 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDENabava nosača kraka brklje.pdf338.03 KB
21.11.2017 Lampa ormara davača kartica

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 746 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lampa ormara davača kartica.pdf305.11 KB bv 746 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lampa ormara davača kartica - novi rok dostave ponuda.pdf198.62 KB
21.11.2017 Montaža stupova za odbojnu ogradu

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 753-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx25.87 KB ZŠ 753-PONUDBENI LIST.docx24.24 KB ZŠ 753-Troškovnik_montaža_stupova_eoo_čavle.xls34 KB
20.11.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja - Betonske kanalice

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

752 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Građevinski materijal za potrebe održavanja - bet kanalice.pdf406.29 KB
20.11.2017 Servis radioničke opreme - Aparat za zavarivanje

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

750 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Servis radioničke opreme - Aparat za zavarivanje.pdf227.54 KB
17.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za hidraulične nadogradnje

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 748 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Isporuka rezervnih dijelova za hidraulične nadogradnje.pdf226.57 KB
16.11.2017 Potrošni materijal za održavvanje svjetlosnih kablova

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 745-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KABLOVI.docx26.61 KB ZŠ 745-Troškovnik za potrošni materijal za održavanje svjetlovodnih kabela prazni.xlsx13.19 KB ZŠ 745-PONUDBENI LIST.docx24.29 KB
15.11.2017 Defektaža kvarova i oštečenja te izrada troškovnika za kompletnu sanaciju i bojanje hidraulučne nadogradnje EGI T2017 na vozilu Renault Midliner

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 740-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluga defektaže kvaraNADOGARDNJA.docx26.5 KB ZŠ 740-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB ZŠ 740-TROŠKOVNIK - Defektaža Milinder.xlsx10.68 KB
15.11.2017 Isporuka kardanskih vratila

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 735-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-KARDANI.docx26.59 KB ZŠ 735-PONUDBENI LIST.docx24.42 KB ZŠ 735-Troškovnik -KARDANI.xlsx12.21 KB
15.11.2017 Specijalni alat za montažu SAC kvačila

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 738 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Specijalni alat za montažu SAC kvačila.pdf226.49 KB
15.11.2017 Lokot na isti ključ i ključ za zajednički lokot

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 739 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Lokot na isti ključ i ključ za zajednički lokot.pdf225.54 KB
14.11.2017 Održavanje građevina na dionici autocests ARZ d.d. i HAC d.o.o.-zamjena sanitarne vertikale TJO Ivanja Reka

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 729-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - VERTIKALE -B.docx25.74 KB ZŠ 729-PONUDBENI LIST.docx24.34 KB ZŠ 729- TEHNIČKI UVJETI zamjena sanitarne vertikale TJO IVANJA REKA.doc38 KB ZŠ 729- TROŠKOVNIK I SKICE zamjena sanitarne vertikale TJO IVANJA REKA.xls1.95 MB
13.11.2017 Izrada priključka na hidrantsku mrežu za postrojenje za pripremu CaCl-a u COKP-i ŽUPANJA

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 731-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx25.97 KB ZŠ 731-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB ZŠ 731-TROŠKOVNIK-radovi i materijal TJO Županja.xlsx11.02 KB
09.11.2017 Nabava električnih grijalica

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 712 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava električnih grijalica.pdf227.81 KB
09.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka hidrauličkih nadogrdnji proizvođača Tehnomehanika

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 722-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -VODENA PUMPA.docx25.66 KB ZŠ 722-Troškovnik vodena pumpa.xlsx12.12 KB ZŠ 722-PONUDBENI LIST.docx24.36 KB
08.11.2017 Nabava tableta za programbilne kontrolere

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 704-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-TABLET -A.docx26.67 KB ZŠ 704-PONUDBENI LIST.docx24.37 KB ZŠ 704-TABLET_TROŠKOVNIK.XLSX12.12 KB ZŠ 704-Tehnički uvjeti Tablet za programibilne logičke kontrolere.docx15.3 KB
08.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova za vozilo OPEL VIVARO 1.9 CDTI

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 707-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -B.docx26.75 KB ZŠ 707-Troškovnik - isporuka rezervnih dijelova.xlsx12.45 KB ZŠ 707-PONUDBENI LIST.docx24.31 KB ZŠ 707-CIJEV OPEL.pdf314.97 KB
08.11.2017 Isporuka rezervnih dijelova brodice Adriatic 790R

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

720 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova brodice Adriatic 790R.pdf230.96 KB
06.11.2017 Godišnji pregled dječjih igrališta

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 713-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx28.02 KB ZŠ 713-PONUDBENI LIST.docx24.23 KB ZŠ 713-TEHNIČKI UVJETI-Godišnji pregled dj.igrališta,6.11.2017..docx16.26 KB ZŠ 713-TROŠKOVNIK-Godišnji pregled dječjih igrališta,6.11. 2017..xlsx13.37 KB
03.11.2017 Nabava mrežnih kartica za servere

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 705 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDENabava mrežnih kartica za servere.pdf270.52 KB
30.10.2017 Usluga popravka hidrauličkih nadogradnji proizvođača Palfinger

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 679 1 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE usluga popravka hidrauličkih nadogradnji Palfinger.pdf224.75 KB
30.10.2017 Nabava tonera za Canon pisače C-EXV43

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

692 17POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Nabava tonera za Canon pisače C-EXV43.pdf224.64 KB
30.10.2017 Nabava UTP CAT 6 prespojnih kablova

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 698 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - Nabava UTP CAT 6 prespojnih kablova.pdf226.2 KB
30.10.2017 Ventil za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 691 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Ventil za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu.pdf355.56 KB
30.10.2017 Popravak krova solane TJO Đakovo

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

BV 690 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Popravak krova solane TJO Đakovo.pdf401.04 KB
26.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka samohodne čistilice Johnston - rezervni dijelovi

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

683 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova i usluga popravka samohodne čistilice Johnston.pdf226.19 KB
25.10.2017 Isporuka rezervnih dijelova hidrauličkih nadogradnji Hidraulika Kurelja

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

664 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Isporuka rezervnih dijelova hidrauličkih nadogradnji Hidraulika Kurelja.pdf532.55 KB
25.10.2017 Servis i rezervni dijelovi za kuhinjske uređaje

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 677 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Servis i rezervni dijelovi za kuhinjske uređaje.pdf224.77 KB
24.10.2017 Građevinski materijal za potrebe održavanja

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 672 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Građevinski materijal za potrebe održavanja - mat za sanaciju kontejnera.pdf228.75 KB
24.10.2017 Usluga osposobljavanja radnika za poslove ophodara

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

H 223 usluga osposobljavanja radnika za poslove ophodara - prijedlog Ugovora.doc85.5 KB Ponudbeni list.docx15.87 KB POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - usluge.docx23.55 KB Tehnički uvjeti-osposobljavanje ophodara 2017.docx34.26 KB troškovnik-osposobljavanje ophodara.xls35 KB
20.10.2017 Dobava i ugradnja ventila za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu COKP-e Sveti Ilija - PONIŠTEN

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

648 1 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE -Dobava i ugradnja ventila za redukciju tlaka na vodoopskrbnom cjevovodu COKP-e Sveti Ilija.pdf231.6 KB
20.10.2017 Rezervni dijelovi za `mulčere` proizvođača GRAMIP

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 668 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDERezervni dijelovi za mulčere proizvođača GRAMIP.pdf235.17 KB
19.10.2017 Servis plinskog štednjaka

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

ZŠ 660-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PLIN.ŠTED.docx25.64 KB ZŠ 660-Troškovnik - usluga popravka.xlsx13.28 KB ZŠ 660-PONUDBENI LIST.docx24.25 KB
19.10.2017 Opruga brklje

Dokumentacija za nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

bv 662 17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Opruga brklje.pdf394.84 KB
19.10.2017 Automatizirano praćenje e-oglasne ploče Ministarstva pravosuđa

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

663-16 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - robe.docx30.47 KB Troškovnik - e-oglasne polče.xlsx12.68 KB
19.10.2017 Automatizirano praćenje e-oglasne ploče Ministarstva pravosuđa

Javno nadmetanje
Rok za dostavu ponuda:

663-17 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - robe.docx30.54 KB Troškovnik - e-oglasne polče.xlsx12.68 KB