Kontakti

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4,
10000 Zagreb, Hrvatska
tel.: + 385 1 46 94 444
e-mail: info@hac.hr 
www.hac.hr 

 

Korisnički centar za naplatu cestarine i stanje o prometu na autocestama
Besplatni info telefon 
tel.: 0800 04 22
 

Pitanja za naplatu cestarine, ENC uređaje, R1 račune: 
email: info-naplata@hac.hr 
 

Upiti građana
email: info@hac.hr


Donacije i sponzorstva
e-mail: donacije@hac.hr 
 

Odnosi s javnošću
tel: +385 1 4694 614
tel: +385 1 4697 352
e-mail: odnosisjavnoscu@hac.hr


Oglašavanje na autocestama
Tel: +385 1 4694 798 
e-mail: oglasavanje@hac.hr 


Pravo na pristup informacijama
tel.: +385 1 4694 614
e-mail: sluzbenikzainformiranje@hac.hr 


Zaštita osobnih podataka
tel.: +385 1 4694 685
e-mail: sluzbenikZaZOP@hac.hr


Europski projekti
Tel: +385 1 4694 690
e-mail: euprojekti@hac.hr 

Izdavanje suglasnosti
broj fax-a: +385 1 2789 292
e-mail: suglasnost@hac.hr 

 

HAC

HAC

HAC

HAC