Savjetovanje

15.03.2018 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AC, GRUPA I: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI HAC-a d.o.o., GRUPA II: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI ARZ-a d.d.

Otvoreni postupak


Završetak savjetovanja: 21.03.2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima537.57 KB
15.03.2018 POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA ZALIJEVANJEM NA KOLNIKU NA AC, GRUPA I: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI HAC-a d.o.o., GRUPA II: POPRAVLJANJE UZDUŽNO POPREČNIH PUKOTINA NA AC U NADLEŽNOSTI ARZ-a d.d.

Otvoreni postupak


Završetak savjetovanja: 21.03.2018.

Knjiga 1 -Opći dio - Nacrt dokumentacije o nabavi495.38 KB Knjiga 2 - Prijedlog ugovora237.18 KB Knjiga 3 - 3.1.Tehnički uvjeti GRUPA I306.49 KB Knjiga 3 -3.2. Troškovnik GRUPA I18.47 KB Knjiga 4 - 4.1. Tehnički uvjeti GRUPA II306.36 KB Knjiga 4 - 4.2. Troškovnik GRUPA II17.93 KB
05.03.2018 Radna i zaštitna odjeća

Otvoreni postupak
Evidencijski broj: B 1

Završetak savjetovanja: 12.03.2018.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima356.83 KB
02.03.2018 NABAVA GORIVA PUTEM BENZINSKIH CRPKI S BEZGOTOVINSKIM NAČINOM PLAĆANJA

Otvoreni postupak


Završetak savjetovanja: 07.03.2018.

Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt dokumentacije o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima404 KB Knjiga 3 - Tehnički uvjeti289.21 KB Knjiga 4 - Troškovnik32 KB Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima230.05 KB
20.02.2018 POŠTANSKE USLUGE I USLUGE BRZOG URUČENJA POŠILJKI

Društvene i druge posebne usluge


Završetak savjetovanja: 27.02.2018.

Knjiga 1- opći dio490.32 KB Knjiga 2.- 2.1. Tehnički opis302.93 KB Knjiga 2.- 2.2. Troškovnik24.94 KB Izvješće o prethodnom savjetovanju308.35 KB
20.02.2018 NABAVA ENC UREĐAJA S NOSAČEM I METALIZIRANOM ZAŠTITOM

Otvoreni postupak
Knjiga 1 - Opći dio - Nacrt dokumentacije402.14 KB Kniga 3 - Tehnički opis (Tehnički uvjeti)317.66 KB Knjiga 4 - Troškovnik30.5 KB Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zaiteresiranim gospodarskim subjektima215.86 KB
20.02.2018 USLUGA PRIHVATA VISA, MASTERCARD I MAESTRO KARTICA NA NAPLATNIM POSTAJAMA AUTOCESTA A1, A3, A4, A5, A10, A11 TE NA PRODAJNIM UREDIMA HAC-a

Otvoreni postupak


Završetak savjetovanja: 26.02.2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju278.35 KB
15.02.2018 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKA TUNELSKIH VENTILATORA

Otvoreni postupak


Završetak savjetovanja: 20.02.2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima522.26 KB
22.12.2017 BOJA ZA ASFALT, STAKLENA RETROREFLEKTIVNA ZRNCA I RAZREĐIVAČ ZA ASFALTNE BOJE

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Nacrt Dokumentacije o nabavi za prethodno savjetovanje1.1 MB Tehnički uvjeti285.85 KB Troškovnik35.5 KB Prijedlog ugovora173.61 KB Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima240.54 KB
21.12.2017 NOVELACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A11 ZAGREB - SISAK, DIONICA LEKENIK - ČVOR SISAK I SPOJNU CESTU ČVOR SISAK - GRAD SISAK TEMELJEM SPORAZUMA SA HRVTSKIM CESTAMA d.o.o.

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima807.34 KB
21.12.2017 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA SANACIJU OPASNIH MJESTA SA NEADEKVATNIM POPREČNIM NAGIBOM ZAUSTAVNIH TRAKA NA VIŠE LOKACIJA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK I AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima857.48 KB
21.12.2017 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA AUTOCESTU A7 RUPA - RIJEKA - ŽUTA LOKVA, DIONICA SELCE - NOVI VINODOLSKI, I FAZA - OBILAZNICA NOVOG VINODOLSKOG

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.04 MB
18.12.2017 SANACIJA MOSTA KRAČEVEC (LIJEVO I DESNO) U KM 62+464, AUTOCESTA A4 ZAGREB - GORIČAN, DIONICA BREZNIČKI HUM - KOMIN

Otvoreni postupak
Evidencijski broj: G90/17
Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima827.87 KB
18.12.2017 SANACIJA DIJELOVA SUSTAVA ODVODNJE OD KM 114+800 DO KM 114+850 RAZDJELNI POJAS, U KM 120+100 RAZDJELNI POJAS I U KM 121+200 LIJEVO, DIONICA OGULIN - ŽUTA LOKVA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima833.37 KB
14.12.2017 ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA VIJADUKTU BARIČEVIĆ U KM 234+800 (LIJEVO I DESNO) NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK - MASLENICA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima826.81 KB
22.11.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SAVA (LIJEVO I DESNO) U KM 38+500 TE IZGRADNJA SLUŽBENOG PROLAZA U KM 39+800, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KOSNICA - IVANJA REKA

- predmet nadmetanja: G110/17 
 


Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima870.72 KB
22.11.2017 POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE NA SLUŽBENIM PROLAZIMA ISPRED TUNELA SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

- predmet nadmetanja: G127/17 
 


Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.07 MB
22.11.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SAVA (LIJEVO I DESNO) U KM 38+500 TE IZGRADNJA SLUŽBENOG PROLAZA U KM 39+800, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KOSNICA - IVANJA REKA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima870.72 KB
22.11.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SAVA (LIJEVO I DESNO) U KM 38+500 TE IZGRADNJA SLUŽBENOG PROLAZA U KM 39+800, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KOSNICA - IVANJA REKA

- predmet nadmetanja: G110/17 
 


Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


22.11.2017 ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA VIJADUKTU BOŽIĆI (LIJEVO I DESNO) U KM 238+500, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK - MASLENICA

- predmet nadmetanja: G27/17 
 


Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima857.12 KB
22.11.2017 ZAMJENA PJEŠAČKE OGRADE NA NADVOŽNJAKU U ČVORU IVANJA REKA (KRAK 1) U KM 40+390 (OBOSTRANO), NA MOSTU SAVA U KM 39+228 (DESNO), NA MOSTU STARA SAVA U KM 39+926 (OBOSTRANO) NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC TE ZAMJENA PJEŠAČKE OGRADE NA PODVOŽNJAK

- predmet nadmetanja: G92/17 
 


Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima881.82 KB
17.11.2017 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA

- predmet nadmetanja: G23/17 
 


Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.68 MB
09.11.2017 ORACLE LICENCE

 predmet nadmetanja: I 34/17 


Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima821.62 KB
30.10.2017 USLUGA NOVELACIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA ČVOR ŠIBENIK - PODI, NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima300.14 KB Knjiga 1 - Opći dio517.3 KB Knjiga 2 - Prijedlog ugovora386.09 KB Knjiga 3 - Projektni zadatak4.41 MB Knjiga 4 - Lokacijska dozvola i tehnički opis3.84 MB Knjiga 5 - Troškovnik15.97 KB
13.10.2017 SANACIJA CENTRALNE ODVODNJE NA DIONICI OD KM 346+000 DO KM 349+000, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA VRPOLJE - PRGOMET

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima670.52 KB
25.09.2017 SANACIJA POTENCIJALNO OPASNOG MJESTA U KM 259+400, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ZADAR 1 - ZADAR 2

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektina686.02 KB
22.09.2017 SANACIJA ODVODNJE NA JUŽNOM PRILAZU MASLENIČKOM MOSTU, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima667.69 KB
22.09.2017 IZGRADNJA PRISTUPNIH PUTEVA UZ AUTOCESTU A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR SVETI ROK - MASLENICA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima664.46 KB
21.09.2017 IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA ZA INTERVENTNO DJELOVANJE VATROGASNE POSTROJBE SVETI ROK, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT -DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK - MASLENICA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima668.91 KB
21.09.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ČRNEC (OBOSTRANO) U KM 49+250 I MOSTU JEŽEVO (OBOSTRANO) U KM 55+245, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima672.87 KB
19.09.2017 SANACJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU NOVSKA (OBOSTRANO) U KM 128+978 I MOSTU PAKRA (LIJEVO) U KM 112+429, AC A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima672.75 KB
18.09.2017 POSTAVA ZAŠTITNE ODBOJNE OGRADE NA POTENCIJALNO OPASNIM MJESTIMA (BOČNE OPASNOSTI), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT -DUBROVNIK, DIONICA BOSILJEVO 2 - TUNEL MALA KAPELA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.03 MB
11.08.2017 IZGRADNJA MOSTA HALASICA, NADVOŽNJAKA I PUTNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI A5 BELI MANASTIR - OSIJEK - SVILAJ, DIONICA BELI MANASTIR - OSIJEK, PODDIONICA BELI MANASTIR - MOST HALASICA

Otvoreni postupak
Evidencijski broj: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Rok za dostavu ponuda:


11.08.2017 ZAMJENA PROMJENJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA NA NAPLATNIM POSTAJAMA SLAVONSKI BROD ZAPAD I SLAVONSKI BROD ISTOK

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima655.43 KB
11.08.2017 POSTAVA ZAŠTITNE OGRADE U ZONI PUO SITNO, PUO RADOŠIĆ I PUO KOZJAK, AUTOCESTA A1 ZAGREB- SPLIT- DUBROVNIK

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima704.9 KB
09.08.2017 ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA VIJADUKTU BOŽIĆI (LIJEVO I DESNO) U KM 238+500, AUTOCESTA A1 ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK, DIONICA SVETI ROK - MASLENICA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektim658.49 KB
03.08.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU SAVA (LIJEVO I DESNO) U KM 38+500 TE IZGRADNJA SLUŽBENOG PROLAZA U KM 39+800, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA KOSNICA - IVANJA REKA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima667.75 KB
02.08.2017 SANACIJA PJEŠČANOG FILTERA U KM 163+000 (LIJEVO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OTOČAC - PERUŠIĆ

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima646.6 KB
21.07.2017 ZAŠTITA PORTALNIH GRAĐEVINA ŠESNAEST TUNELA NA AUTOCESTI A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima726.43 KB
20.07.2017 SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPIĆ - ČVOR GORNJA PLOČA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima750.57 KB
19.07.2017 IZRADA PRIJELAZA RAZDJELNOG POJASA ISPRED I IZA TUNELA NA AC A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima738.36 KB
19.07.2017 POSTAVA PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VOĐENJE PROMETA OBILAZNIM PRAVCIMA U ZONI ZAGREBAČKE OBILAZNICE, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima717.19 KB
14.06.2017 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD DIJELOM SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC, DIONICA SLAVONSKI BROD ISTOK - ČVOR ŽUPANJA (ZA PRIORITET 30 KM)

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima895.56 KB
14.06.2017 STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA SANACIJE ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA OD KM 56+500 DO KM 72+500 (DESNO) I OD KM 71+040 (LIJEVO), DIONICA SVETA HELENA - BREZNIČKI HUM I OD KM 0+000 DO KM 32+500 (LIJEVO I DESNO, PRIORITETNIH 10 KM), DIONICA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima855.05 KB
29.05.2017 IIS HAC – ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima601.09 KB
17.05.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU NOVSKA (OBOSTRANO) U KM 128+978 I MOSTU PAKRA (LIJEVO) U KM 112+429, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima635.62 KB
16.05.2017 SANACIJA PRIJELAZNIH NAPRAVA NA MOSTU ČRNEC (OBOSTRANO) U KM 49+250 I NA MOSTU JEŽEVO (OBOSTRANO) U KM 55+245, AUTOCESTA A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima633.26 KB
20.04.2017 SANACIJA PUO VRPOLJE SJEVER I JUG, AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ŠIBENIK - VRPOLJE

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima623.55 KB
19.04.2017 ZAŠTITNA ODBOJNA OGRADA U RAZDJELNOM CESTOVNOM POJASU NA OPASNIM MJESTIMA, AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA OGULIN - TUNEL MALA KAPELA

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima1.1 MB
18.04.2017 IZGRADNJA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA AUTOCESTI ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA VRPOLJE - PRGOMET OD KM 96+878,00 DO KM 97+204,00 I DIONICA ŠIBENIK - VRPOLJE, DOPUNA - VIJADUKT PROTEGE U KM 82 +350

Otvoreni postupak

Rok za dostavu ponuda:


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima645.72 KB